Globalna platforma e-learningowa w Polsce wesprze edukację włączającą i zdrowie psychiczne wszystkich uczniów

Polska jako pierwszy kraj na świecie uruchomiła narzędzie e-learningowe Microsoft i UNICEF z myślą o nauczycielach pracujących z dziećmi-uchodźcami.

 

 

 

 

Learning Passport, platforma e-learningowa firmy Microsoft i UNICEF została dziś oficjalnie zainaugurowana, aby wesprzeć edukację włączającą uchodźców do polskiego systemu edukacji. Polska została pierwszym krajem na świecie, który uruchomił wersję tego narzędzia uwzględniającą kursy z umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji międzykulturowej oraz pracy z dziećmi z Ukrainy dotkniętymi traumą wojenną.

Po raz pierwszy platforma została uruchomiona w 2018 r. i teraz jest obecna w 32 krajach świata. Umożliwia ona dzieciom i młodzieży, w tym ze społeczności przesiedlonych lub dotkniętych kryzysem, dostęp do wysokiej jakości edukacji włączającej i rozwijanie umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości.

Learning Passport będzie wdrażany w Polsce przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Fundacją SOK. Przedstawiciele tych organizacji wzięli dziś udział w wydarzeniu inauguracyjnym w Warszawie przy udziale ekspertów ds. edukacji z Polski i Ukrainy, a także nauczycieli, uczniów i mediów.

– Szansa na naukę i przebywanie w bezpiecznej przestrzeni razem z rówieśnikami i nauczycielami nie tylko zapewnia edukację, ale daje również kluczowe poczucie stabilności, normalności i nadziei dzieciom i młodzieży dotkniętym wojną. – powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

– Cieszę się, że Learning Passport w Polsce pomoże nauczycielom zdobyć umiejętności niezbędne do pracy i wspierania wielokulturowej klasy, zapewniając wszystkim dzieciom-uchodźcom w Polsce możliwość nauki i rozwoju.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport zostały stworzone przez ekspertów w dziedzinie Digital Learning Design z UNICEF oraz trenerów współpracujących z Fundacją SOK. Nowoczesne metody nauczania, interaktywne ćwiczenia i wysokiej jakości materiały wideo sprawiają, że kursy umieszczone na platformie wyróżniają się jakością i przystępnością. Dostęp do platformy i wszystkich kursów jest bezpłatny. Kursy dostępne są w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

– W co trzeciej klasie w Polsce uczy się co najmniej jeden uchodźca z Ukrainy. Dlatego wielu nauczycieli musi doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej i wspierania edukacji włączającej, a także diagnozowania i reagowania na trudne emocje oraz rozpoznawania sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu emocjonalnemu uczniów lub wymagających specjalistycznej interwencji. – powiedział Francesco Calcagno, Dyrektor ds. Edukacji w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Platforma Learning Passport oferuje szereg kursów, które odpowiadają na te potrzeby nauczycieli”.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport wspierają nie tylko budowanie kompetencji pedagogów w zakresie wsparcia psychospołecznego i pracy z klasą wielokulturową, ale także ich rozwój zawodowy. Ukończenie kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu zatwierdzonego przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Projekt Learning Passport, to warta uwagi platforma e-learningowa w Polsce, która ma służyć wsparciu pracy nauczycieli przy edukacji włączającej z dziećmi-uchodźców i umożliwić im lepszą przyszłość. Platforma w ramach swojej struktury jest połączona z Zintegrowaną Platformą Edukacyjną (ZPE). Tworzą łączność dzięki nieograniczonej przestrzeni na narzędzia e-learningowe, bezpłatne materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli ze wszystkich przedmiotów szkolnych oraz aspektów przejrzystości i funkcjonalności strony dla użytkowników. – mówi Mateusz Rafał, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Przez narzędzia takie jak Learning Passport, program rządowy Laboratoria Przyszłości, czy nowo powstającego portalu, specjalnie dostosowanego do aktualnych potrzeb i możliwości cyfrowych – edukacja.gov.pl, stawiamy kolejne kroki w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży. W szczególności przy projekcie tj. Learning Passport skupiliśmy się na włączeniu w to społeczności przesiedlone i dotknięte kryzysem. Jest to kamień milowy, który umożliwi tysiącom dzieci otrzymanie wsparcia i szansy na edukację, niezależnie od ich tła czy historii. Dziękuję wszystkim zaangażowanym ekspertom ds. edukacji, nauczycielom, uczniom i mediom za udział w tym doniosłym wydarzeniu inauguracyjnym.

– Dzięki wprowadzeniu do Polski platformy szkoleniowej Learning Passport dla nauczycieli i nauczycielek nasze kursy mają szansę dotrzeć do jeszcze większego grona. Pierwsze pilotażowe szkolenia i warsztaty, które realizujemy od kwietnia, cieszą się dużą popularnością, a informacje, które otrzymujemy od nauczycieli uczestniczących w nich potwierdzają, że rozwijanie umiejętności w obszarze wsparcia psychospołecznego jest w Polsce bardzo potrzebne. – mówi Iga Pietrusińska, Członkini zarządu Fundacji SOK i Koordynatorka projektu Learning Passport.

Nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich kursów na platformie Learning Passport we własnym tempie, a także zapisać się na jednodniowe warsztaty, by ćwiczyć i wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Dostępne jest również 3-tygodniowe szkolenie „Spokojna Głowa” prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki. Oferta Learning Passport będzie regularnie rozwijana i dostosowywana do aktualnych potrzeb nauczycieli, nauczycielek oraz dzieci i młodzieży.

W 2023 roku dzięki platformie Learning Passport UNICEF zamierza przeszkolić 8900 nauczycieli i edukatorów, którzy dotrą do 200 000 dzieci w Polsce. Około 180 000 dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie uczęszcza obecnie do polskich szkół i przedszkoli. W ponad 85 000 klas jest co najmniej jeden uczeń-uchodźca.

Możliwość rejestracji na kursy Learning Passport: https://ukraine.learningpassport.unicef.org/

Więcej o platformie Learning Passport w Polsce: https://www.szkolenia.learningpassport.pl/

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: