Dlaczego musimy kształtować inteligencję generacyjną i czy jesteśmy na to gotowi?

Na rynku pracy funkcjonują dziś 4 pokolenia pracowników. Istniejące między nimi różnice międzypokoleniowe stanowią wyzwanie zarówno dla managerów, jak i samych zatrudnionych. Aby w pełni wykorzystać potencjał zróżnicowanej wiekowo kadry, kluczowego znaczenia nabiera inteligencja generacyjna (Generational Intelligence – GI) organizacji, czyli umiejętność efektywnej pracy w wielopokoleniowej grupie. Szeroką dyskusję o konieczności budowania GI podejmują twórcy projektu Gen4Gen. Przeprowadzone przez nich badanie Open GI Test daje zaskakujące i ciekawe wnioski o tym czy biznes jest gotowy na transformację międzypokoleniową.

 

 

 

 

Wyobraźnię managerów rozpala dziś sztuczna inteligencja. Upatrują w niej sprężynę rozwoju biznesu i szukają najlepszych sposobów jej zastosowania, a umiejętność korzystania z niej w codziennej pracy zaczyna być coraz częściej oczekiwaną kompetencją pracowników. Jednak w sytuacji gdy po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z  rynkiem pracy na którym funkcjonują obok siebie 4 pokolenia pracowników, a każde z nich posiada inne oczekiwania, kulturę pracy czy preferowany styl zarządzania, konieczne jest znacznie szersze spojrzenie na rozwój organizacji niż tylko przez pryzmat nowych technologii. Potrzebna jest holistyczna transformacja, a do takiej niezbędny jest multigeneracyjny dialog. Tylko jednoczesne wykorzystanie AI i GI, pozwala na szybsze i realne zmiany w organizacji i osiąganie założonych celów. Zbudowanie międzypokoleniowego IQ organizacji umożliwi pracownikom rozwój w kulturze integracyjnej i pomoże wzmocnić inną, kluczową dziś na rynku pracy kompetencję, czyli umiejętność współpracy z innymi.

Czy dzisiejsze organizacje są gotowe na Generational Intelligence?

To pytanie, które stawiają eksperci projektu Gen4Gen. Celem koalicji specjalistów zrzeszonych w ramach projektu jest wykreowanie szerokiej, publicznej dyskusji o współpracy multigeneracyjnej jako sprężynie rozwoju oraz stworzenie szerokiej platformy komunikacji wszystkich pokoleń profesjonalistów.

– Naszą misją jest zmiana spojrzenia na to, jak łączyć przedstawicieli różnych pokoleń, zaspokajać ich potrzeby zawodowe, rozwijać ścieżkę kariery oraz skutecznie przeprowadzać transformację w organizacji z wykorzystaniem GI. W Gen4Gen tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń i pomysłów na to, jak rozwijać inteligencję generacyjną i sprawić by różnorodność wieku stała się siłą napędową organizacji. Mówimy, jak budować rzeczywistość biznesową, która korzysta z potencjału każdego pokolenia. Chcemy stworzyć ogólnodostępne źródło inspiracji, praktycznych informacji i gotowych wzorców do działania. Gen4Gen to inicjatywa, która łączy niezależnie od wieku czy generacji. Już dziś zebraliśmy szereg organizacji, które w tę ideę wierzą, i wspólnie realizujemy założenia naszego projektu  – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A., inicjator projektu Gen4Gen.

Badanie Open GI Test przeprowadzone wśród koalicjantów w ramach projektu Gen4Gen przez mentorkę Joannę Andryszczak-Lewandowską jednoznacznie wskazuje, że respondenci GI Test podjęli kroki w kierunku transformacji międzypokoleniowej, ale jednocześnie brak jest im precyzyjnych informacji, co do tego w jaki sposób firma realizuje zamysł międzypokoleniowości lub na tą chwilę ten aspekt nie jest w organizacji kluczowy. Wyniki badania dały również inne cenne wnioski dotyczące współpracy i komunikacji międzypokoleniowej w środowisku biznesowym. Zbadano m.in. co w organizacjach oraz w ich kulturze sprzyja budowaniu międzypokoleniowych mostów.

Najważniejsze dane z badania:

  • 75% respondentów zatrudnia pracowników w oparciu o kompetencje, miesza metody zatrudnienia w zależności od aktualnych potrzeb, nie zamykając ścieżki awansu wewnętrznego ani zmiany departamentów w trakcie pracy pracownika oraz promuje stałą wymianę doświadczeń i wiedzy między pracownikami.
  • 81% respondentów prowadzi stałe procesy ewaluacyjne pracowników, a ponad połowa (56%) realizuje rozwój pracowników w oparciu o szeroki wachlarz szkoleń, mentoringu i programów rozwojowych.
  • 94% badanych firm potwierdziło, że pracownicy mają poczucie sensu i znają DNA firmy, a 81% potwierdza, że pracownicy są świadomi wartości, którymi kieruje się firma, na co dzień z nich korzystają i promują je zewnętrznie.
  • 90% organizacji ocenia wysoko zaangażowanie swoich pracowników.

– Wyniki badania są obiecujące i potwierdzają, że przynajmniej na poziomie deklaratywnym, biznes jest otwarty na pracowników różnych grup wiekowych i gotowy do procesowania zmian w oparciu o wielopokoleniową strukturę, choć – na przykład – mniej chętnie zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia. To również istotny sygnał dla rozwoju projektu Gen4Gen i jego misji, jaką jest promowanie konieczności rozwoju GI, budowanie świadomości  wśród managerów oraz wyposażenie ich w praktyczne how-tomówi mentorka Joanna Andryszczak-Lewandowska.

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie: https://gen4gen.archicom.pl/.

 

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: