Czy istnieje współpraca kobiet?

– W kontekście współpracy z innymi kobietami, uważam, że ważne cechy to wzajemne wsparcie, otwartość na różnorodność i umiejętność słuchania. Wspólniczki powinny być gotowe do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do wspierania się nawzajem w rozwoju osobistym i zawodowym. Kluczowe jest również budowanie zaufania i tworzenie zdrowych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i empatii. – mówi Ola Gościniak. – Bez zaufania nie ma mowy o otwartości w biznesie, dzieleniu się pomysłami, uruchomienia pokładów kreatywności, praktycznym podejściu do biznesu. – dodaje Joanna Gacek-Sroka. 

 

 

Jakie są wasze doświadczenia związane ze współpracą kobiet? Czy macie pozytywne przykłady takiej współpracy? 

Ola Gościniak: Mam szerokie doświadczenia związane z współpracą z innymi kobietami i mogę powiedzieć, że większość z nich była pozytywna. Przez lata miałam przyjemność pracować z wieloma utalentowanymi i inspirującymi kobietami w różnych dziedzinach, od biznesu po sztukę i naukę. Współpraca z nimi była zawsze owocna i motywująca. Widziałam, jak kobiety potrafią się wzajemnie wspierać, inspirować i dzielić wiedzą, co przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym.

Joanna Gacek-Sroka: Mamy to ogromne szczęście, że zazwyczaj trafiamy na naprawdę wspaniałe, przedsiębiorcze, inteligentne. piękne, mądre kobiety. Kobiety, które chcą zgodnie z ideą siostrzeństwa dzielić się z nami wszystkim co najpiękniejsze w ich wachlarzu możliwości. Mamy szansę uczyć się od siebie wymieniać doświadczenia i wiedzę. I w zależności od sytuacji zazwyczaj mogę liczyć na najbliższe grono moich kobiet które z chęcią pomagają i niosą pomoc w najbardziej kluczowych momentach prowadzenia mojej firmy.

Czy uważacie, że są unikalne korzyści płynące z takiej kobiecej współpracy? Jeśli tak, jakie są korzyści?

Ola Gościniak: Bez wątpienia istnieją unikalne korzyści płynące z kobiecej współpracy. Kobiety często mają podobne perspektywy i doświadczenia, co sprawia, że łatwiej jest nam się porozumieć i znaleźć wspólne punkty widzenia. Dodatkowo, w kobiecym środowisku często panuje atmosfera empatii, zrozumienia i wsparcia, co sprzyja twórczemu myśleniu i rozwojowi. Kobiece zespoły są również znane z doskonałej zdolności do rozwiązywania problemów i podejmowania ryzyka, co może prowadzić do innowacyjnych i skutecznych rozwiązań.

Joanna Gacek-Sroka: Myślę, że najbardziej unikalną korzyścią płynącą z kobiecej współpracy jest dostęp do kobiecej intuicji, wrażliwości, piękna i kobiecego serca. Opisuje nas multitasking, czyli umiejętność łączenia wielu zadań w jednej chwili. Mówię też o tym,że uczuciowość, łagodność, subtelność to właśnie jest nieprzejednana siła kobiet.

To właśnie sprawia że w jakiś piękny metafizyczne sposób jesteśmy w stanie czynić piękno w biznesie, w naszym najbliższym otoczeniu i lokalnych społecznościach.

Cała kolekcja dostępna tutaj: 

https://www.props.com.pl/kategoria-produktu/kolekcja-oli-gosciniak/

Czy dostrzegacie, że są jakieś różnice w stylu komunikacji  między kobietami?

Joanna Gacek-Sroka: Na pewno zauważam więcej wsparcia, otwartości umysłu, otwartości na drugą stronę, zrozumienia. Mniej w kobietach rywalizacji, zaciętości, zazdrości. Kobiety niestrudzenie zdobywają wiedzę, szkolą się, tworzą kręgi, kluby, grupy wsparcia, zdobywają umiejętności, doświadczenie. Przekraczają swoją strefę komfortu po to, żeby przełamywać swoje ograniczenia, piąć się wyżej, działać nie tylko w biznesie, ale też rozwijać się w każdej sferze swojego życia! Jakość życia wzrasta, gdy podajemy dobro dalej! Widzę więcej życzliwości, bezwarunkowej i bezinteresownej pomocy, działań charytatywnych, stają się wolontariuszkami w fundacjach. Wykorzystują swój sukces, by podnieść tych, których życie potoczyło się niekoniecznie z powodzeniem. To jest piękne, a ja oczywiście czynnie działam na tych wszystkich polach życia, by dzielić się tym co mam najlepsze!

Ola Gościniak: Tak, zauważam pewne różnice w stylu komunikacji między kobietami. W moim doświadczeniu kobiety często wykazują większą skłonność do słuchania i empatii w rozmowach. Nasza komunikacja może być bardziej otwarta, szczera i intuicyjna. Stawiamy na twórcze podejście do rozwiązywania konfliktów i dążymy do osiągnięcia wspólnego porozumienia. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kobiety komunikują się w ten sam sposób – każda z nas ma swoje indywidualne cechy i style komunikacji.

Joanna Gacek-Sroka

Czy taką współpracę nazwałabyś wsparciem dla swojego biznesu?

Joanna Gacek-Sroka: Oczywiście, bo to jest współpraca, która nie ocenia, która nie zabija marzeń, która wspiera w momencie kryzysu,  która cieszy się z twoich sukcesów! Żaden członek rodziny, przyjaciółka, koleżanka, która nie ma swojego biznesu, nigdy nie jest w stanie zrozumieć z jakimi trudnościami, emocjami, myślami spotyka się człowiek, który buduje i prowadzi swój biznes. Współpraca z kobietami które są w tym, tworzą biznes są ogromną siłą,  źródłem wskazówek, pomocy, wsparcia, zrozumienia. Nawet w kontekście psychologicznym – łatwiej mi zrozumieć kogoś kto przeżywa to samo co ja, wie, co to jest być w tych przysłowiowych „butach”. Tak to działa! Zawsze pytam ludzi sukcesu, co zrobili, by być w tym miejscu! Stawiam się w roli ucznia zawsze! Spływają na mnie same korzyści, gdy mam takie podejście! To procentuje, ale też działa w drugą stronę! Buduję swoją markę na transparentności, autentyczności i raczej otwarcie mówię o porażkach w firmie, bo czuję ogromną misję w tym, by ostrzegać młodszych stażem przedsiębiorców przed błędami.

Ja bym chciała mieć takiego „przewodnika” na początku budowania PROPSA!

Ola Gościniak: Tak, zdecydowanie nazwałabym taką współpracę wsparciem dla swojego biznesu. Współpraca z innymi kobietami może przynieść wiele korzyści, takich jak wymiana wiedzy i umiejętności, wzajemne motywowanie i budowanie więzi. Wspólnie możemy osiągnąć większe sukcesy i wzmacniać nasze pozycje na rynku. Działając razem, możemy również promować zrównoważone wartości i wpływać pozytywnie na społeczeństwo.

Jakie cechy wspólniczki – uważacie za najważniejsze w kontekście współpracy z innymi kobietami?

Ola Gościniak: W kontekście współpracy z innymi kobietami, uważam, że ważne cechy to wzajemne wsparcie, otwartość na różnorodność i umiejętność słuchania. Wspólniczki powinny być gotowe do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do wspierania się nawzajem w rozwoju osobistym i zawodowym. Kluczowe jest również budowanie zaufania i tworzenie zdrowych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i empatii.

Joanna Gacek-Sroka: Pierwsze co nasuwa mi się na myśl to zaufanie. Bez niego nie ma mowy o otwartości w biznesie, dzieleniu się pomysłami, uruchomienia pokładów kreatywności, praktycznym podejściu do biznesu. Niezwykle istotną kwestią jest też zgodność w misji, ponieważ o wiele łatwiej będą przebiegały wszystkie procesy związane z dalszymi etapami projektu. Ważnym jest by osoba z którą współpracuje tak samo byłam głodna wiedzy, nauki i zdobywania doświadczenia, poszerzania swoich umiejętności. To samo tyczy się dobierania zespołu. Chodzi przecież o to, by wszystkie osoby pracujące w poszczególnych działach owocnie współpracowały i miały wiedzę potrzebną do prowadzenia ich z sukcesem.

Czy widzicie jakieś zmiany w obszarze współpracy kobiet na przestrzeni lat? Jeśli tak, jakie zmiany zauważacie?

Ola Gościniak: Tak, na przestrzeni lat dostrzegam znaczące zmiany w obszarze współpracy kobiet. Coraz więcej kobiet zajmuje ważne pozycje w biznesie, polityce, nauce i sztuce. Widzę większą świadomość i aktywność kobiet w budowaniu sieci współpracy i solidarności. Kobiety zaczynają zdobywać większą równość i wpływ na różnych płaszczyznach społecznych i gospodarczych. To bardzo pozytywny trend, który przyczynia się do budowania silniejszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 Joanna Gacek-Sroka: Myślę że świadomość wśród kobiet apropo współpracy Zmienia się diametralnie na przestrzeni ostatnich lat. Poprzez powstawanie licznych kręgów kobiet grup biznesowych, konferencji kobiecych wzrasta tendencja do współpracy łączenia sił i dzielenia się swoim doświadczeniem. Odrzucane jest współzawodnictwo I niezdrowa konkurencja. Wiadomo że każdy każda z nas może mieć inne pojęcie na temat współpracy. Ale jedno jest pewne że PROPS nie byłby w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie cudowna pomoc ze strony kobiet, które otworzyły swoje serca, dzieliły się swoimi umiejętnościami i zechciały wesprzeć nasze działania w różnych aspektach począwszy od ustaleń prawnych, po dobieranie i określenie misji, grup docelowych, poprzez bezcenne kontakty z osobami które znają się na swojej pracy najlepiej.

Jak wpadłyście na pomysł wspólnego projektu? Co Was zainspirowało do stworzenia tej kolekcji?

Joanna Gacek-Sroka:  Z Olą obserwujemy siebie nawzajem już dość długo. Nasz sklep powstał dzięki wskazówkom Oli. Rozwinęliśmy się niesamowicie szybko, a ja zawsze powtarzałam,że kobiety muszą się wspierać. Projekt powstał w momencie burzy mózgów pt: co możemy wspólnie fajnego zrobić? No i zrobiłyśmy to!

Ola Gościniak: Pomysł na nasz wspólny projekt powstał poprzez wzajemne inspiracje i pasję do tworzenia. Jako grupa kobiet miałyśmy podobne wizje i cele, co sprawiło, że zdecydowałyśmy się połączyć siły i stworzyć coś wyjątkowego. Nasza wspólna pasja do designu i twórczości połączona z chęcią promowania wartości, które są nam bliskie, doprowadziła do powstania tej kolekcji.

Ola Gościniak

Cała kolekcja to wzory z książkoplenera Oli Gościniak – to celowy zabieg?

Ola Gościniak: Tak, cała kolekcja to wzory z mojego Książkoplanera i był to celowy zabieg. Książkoplener jest niezwykle inspirującym i pięknym projektem, który odzwierciedla nasze wartości. Chcieliśmy podkreślić i uhonorować ten projekt, a jednocześnie wprowadzić jej wzory na nowe nośniki, takie jak torebki i plecaki, aby móc cieszyć się nimi na co dzień.

Joanna Gacek-Sroka: Tak jak Ola mówi.

Jaka misja towarzyszy tej kolekcji?

Ola Gościniak: Misją tej kolekcji jest promowanie kreatywności, piękna i interaktywnego stylu życia. Chcemy zachęcić ludzi do odkrywania i doceniania biznesu online oraz do wyrażania swojej indywidualności poprzez noszenie unikalnych wzorów. Naszą misją jest również wspieranie i inspiracja dla innych kobiet, pokazując, że mogą osiągnąć swoje cele poprzez współpracę i tworzenie wspólnych projektów.

Joanna Gacek-Sroka:  Wsparcie siebie kobiet, wsparcia kobiet w budowaniu biznesów oraz mówienie o tym,że my kobiety, również możemy sprostać wielu wyzwaniom w świecie online.

Do jakiej grupy osób kierujecie kolekcje?

Ola Gościniak: Nasze kolekcje są skierowane do wszystkich osób, które cenią sobie oryginalność, estetykę i zrównoważony styl życia oraz lubią nowe technologie. Chcemy dotrzeć do osób, które poszukują unikalnych i wysokiej jakości produktów, które są zarówno piękne, jak i pasujące do biznesów online.

Joanna Gacek-Sroka: Do wszystkich kobiet, które lubią nietuzinkowe wzory połączone ze świetnymi projektami torebek.

Jakie największe wyzwania spotkały Was podczas tworzenia kolekcji torebek i plecaków?

Ola Gościniak: Nasze kolekcje są skierowane do wszystkich osób, które cenią sobie oryginalność, estetykę i zrównoważony styl życia oraz lubią nowe technologie. Chcemy dotrzeć do osób, które poszukują unikalnych i wysokiej jakości produktów, które są zarówno piękne, jak i pasujące do biznesów online.

Joanna Gacek-Sroka: Dla mnie największym wyzwaniem jest czas. Mamy teraz na głowie bardzo dużą ilość projektów. Wiele osób też, które na co dzień nie funkcjonują w produkcji nie wie jak to wygląda od zaplecza. Często trzeba coś zmieniać w trakcie krojenia lub projektów wzorów.

Cieszę się, że obie strony były bardzo cierpliwe.

Czy macie jakieś ulubione projekty w ramach waszej kolekcji? Jeśli tak, to dlaczego akurat te?

Ola Gościniak: Nasze kolekcje są skierowane do wszystkich osób, które cenią sobie oryginalność, estetykę i zrównoważony styl życia oraz lubią nowe technologie. Chcemy dotrzeć do osób, które poszukują unikalnych i wysokiej jakości produktów, które są zarówno piękne, jak i pasujące do biznesów online. W ramach naszej kolekcji mamy wiele ulubionych projektów, ale jeden z nich szczególnie nas inspiruje. To model torebki, który połączył elegancję z praktycznością. Ta okrągła torebka jest zarówno stylowa, jak i funkcjonalna, idealna na różne okazje. Jej design jest nowoczesny i unikalny, a jednocześnie pasuje do wielu różnych stylizacji. Dodatkowo, jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska, co jest dla nas bardzo ważne.

Joanna Gacek-Sroka:Osobiście kocham kopertówki ponieważ można je łączyć ze spotkaniami biznesowymi. Łączą elegancję jak i praktyczność. Idealna na notebooka, laptopa, dokumenty. Uwielbiam projekty, które łączą tak wiele.

Jakiej rady dałybyście innym kobietom, które chcą tworzyć wspólne produkty?

Ola Gościniak: Nasza rada dla innych kobiet, które chcą tworzyć wspólne produkty, to być otwartymi na współpracę i wzajemne wsparcie. Współpraca z innymi kobietami może przynieść wiele inspiracji i możliwości rozwoju. Ważne jest, aby budować zaufanie, dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz szanować różnorodność poglądów i umiejętności. Warto również pamiętać o tym, że tworzenie wspólnych projektów może być czasami wyzwaniem, ale jeśli działamy z pasją, zaangażowaniem i wzajemnym szacunkiem, możemy osiągnąć wspaniałe rezultaty.

Joanna Gacek-Sroka: Polecam być otwartą na wizję drugiej osoby, zobaczyć to co jest w nas najlepsze i rozwijać to, na czym się znamy w tej kooperacji najbardziej.

Cała kolekcja dostępna tutaj: 

https://www.props.com.pl/kategoria-produktu/kolekcja-oli-gosciniak/

 

 

 

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: