Kobiety na polskim rynku pracy. Zaangażowane i ambitne

Cechuje je wysokie zaangażowanie i umiejętność szybkiego nabywania nowych kompetencji. Potrafią dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych, przy jednoczesnej wysokiej empatii i pozytywnym nastawieniu do wyzwań. Takie właśnie są kobiety na polskim rynku pracy. Jak wynika z badań Pracuj.pl, 76% Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. Jednak mimo dużego zapału i szerokiego zakresu kompetencji, tylko 48% polskich pracowniczek czuje się docenianymi w miejscu pracy. Dziś pracodawcy powinni zadbać o tę część swoich zespołów, by jej nie stracić – niemal połowa badanych kobiet (47%) deklaruje, że obecnie poszukują one pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną.

 

 

 

Najważniejsze informacje:

● 76% Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania.
● 6 na 10 kobiet deklaruje, że ich praca przynosi im satysfakcję i lubią ją wykonywać.
● Tylko 48% badanych pracowniczek czuje się docenionymi w miejscu pracy.
● Niemal połowa badanych kobiet poszukuje obecnie pracy lub planuje w zmienić obecną.
● 86% respondentek deklaruje otwartość na nowe, ciekawe oferty pracy.
● Wśród swoich mocnych stron kobiety najczęściej wymieniają samodzielność w pracy (63%).

Skorzystaj z komentarza audio Anny Goreń, Starszej Specjalistki PR i CSR w Pracuj.pl [KLIKNIJ]

Obraz polskiej pracowniczki

Obraz kobiet na rynku pracy to temat, który elektryzuje debatę społeczną od lat – by nie powiedzieć, że od zawsze. Dziś aktywnie zawodowo kobiety mają ogromny kapitał możliwości, z których mogą korzystać na równi z innymi uczestnikami rynku, jednocześnie stale go wzbogacając.

Aby przyjrzeć się obecnej sytuacji pracujących kobiet w Polsce, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na grupie 1039 Polek w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających. W badaniu udział wzięło 45% reprezentantek sektora white collars (praca biurowa i umysłowa), 34% kobiet pracujących w sektorze pink (praca usługowa), a 21% respondentek funkcjonuje w sektorze blue (praca fizyczna).

Ponad połowa badanych kobiet (56%) swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 53% respondentek posiada wykształcenie wyższe, a 41% wykształcenie średnie. 86% spośród ankietowanych to kobiety posiadające obecnie pracę.

Co ciekawe, niemal ¼ badanych kobiet ostatni raz zmieniała pracę ponad 10 lat temu, co świadczy o dużej stabilności tej grupy zawodowej. 14% kobiet dokonało takiej zmiany 5-10 lat temu. Tyle samo kobiet jednak deklaruje zmianę w czasie 1-2 lata.

Dużo dają od siebie i dużo oczekują od innych

76% Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. W największej mierze takie deklaracje składają badane w wieku 55-65 lat – jest to aż 74% respondentek z tego zakresu, w porównaniu do 66% pracowniczek w wieku 18-24 lata.

6 na 10 kobiet deklaruje, że ich praca przynosi im satysfakcję i lubią ją wykonywać. Połowa respondentek wskazuje z kolei, że mają one poczucie, że ich praca oraz jej efekty są doceniane przez ich najbliższe otoczenie. Nieco mniej, bo 48% pracowniczek czuje się docenionymi w miejscu pracy.

– Tworzenie warunków pracy, które aktywnie wspierają i promują kobiety, jest niezbędne dla budowania satysfakcjonującego i inkluzywnego środowiska pracy. Kobiety często napotykają na bariery takie jak niedostateczna reprezentacja, czy ograniczone możliwości rozwoju. Poprzez aktywne uznawanie i docenianie ich osiągnięć, organizacje pokazują, że ich wkład jest nie tylko widoczny, ale także kluczowy dla sukcesu całej organizacji. Włączanie kobiet w procesy decyzyjne i dialogi na wszystkich poziomach organizacyjnych jest równie istotne. Takie działania zapewniają, że perspektywy płci są równomiernie reprezentowane i wnoszą wartość do strategii i inicjatyw firm. To podejście nie tylko przyczynia się do osobistego wzrostu i zadowolenia zawodowego kobiet, ale również stanowi siłę napędową dla organizacji, umożliwiając stworzenie bardziej zaangażowanej, zmotywowanej i różnorodnej kadry– mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Pracuj.pl.

41% respondentek deklaruje, że praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jest tylko źródłem utrzymania. Zaledwie 36% badanych kobiet uważa, że ponadprzeciętne zaangażowanie w obowiązki opłaca się pracownikowi. 34% z kolei w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach, starając się unikać dodatkowych zadań.

Aż 1 na 5 polskich pracowniczek przyznaje, że jej praca nie przynosi im satysfakcji, w związku z czym wykonują w niej absolutne minimum.

Polki aktywnie poszukują pracy

Niemal połowa badanych kobiet (47%) deklaruje, że obecnie poszukują one pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną. Ten odsetek maleje wraz z wiekiem, jednak w większości badanych grup utrzymuje się na wysokim poziomie, świadcząc o wysokiej mobilności zawodowej Polek obecnych na rynku pracy.

Aż 86% respondentek z kolei deklaruje otwartość na nową, ciekawą ofertę pracy, jeśli taka pojawiłaby się w najbliższych miesiącach. Co ciekawe, odsetek badanych jest bardzo wysoki (89%) w grupach wiekowych 18-44 lata i nieco maleje wśród kobiet z grup 45-54 lata (83%) oraz 55-65 lat (74%). To oznacza, że wśród aktywnych zawodowo kobiet znaczna większość zdecyduje się zmienić pracę, jeśli otrzymają one wystarczająco dobrą ofertę.

Aplikując liczą na pewne standardy. 84% kobiet oczekuje od pracodawców, że będą zamieszczać w ofertach pracy informacje o proponowanym wynagrodzeniu. Polskie pracowniczki chcą od razu wiedzieć, z czym mają do czynienia i na tej podstawie podejmować decyzje o wysłaniu CV. Nic w tym dziwnego, wkładając swój wysiłek w aplikacje, kobiety mają swoje oczekiwania względem pracodawców. Przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty 56% z nich stara się każdorazowo dopasować dokumenty do potrzeb konkretnego pracodawcy.

Najczęstszym powodem popychającym Polki do decyzji o zmianie jest chęć polepszenia swojej sytuacji finansowej i uzyskania lepszych zarobków w nowym miejscu pracy – jako najważniejszy aspekt wskazało tę kwestię aż 50% ogółu badanych kobiet. Takie deklaracje składają kobiety we wszystkich analizowanych przedziałach wiekowych, choć w największym stopniu wyróżniają się tu badane w wieku 25-34 lata, spośród których aż 58% podało ten aspekt jako najważniejszy motor zmiany.

Co jeszcze sprawia, że Polki szukają lepszych miejsc pracy dla siebie? 28% badanych deklaruje, że w obecnej organizacji nie mają możliwości rozwoju lub awansu. ¼ z kolei deklaruje, że powodem zmiany pracy jest fakt, że nie czują się docenione w swoich aktualnych firmach. 22% spośród kobiet deklarujących poszukiwanie pracy nie posiada w tej chwili zatrudnienia. Niemal 1/5 kobiet zmieniając pracę planuje zmienić także branżę lub zawód. Niemal taki sam odsetek (18%) deklaruje, że chęć zmiany wynika ze złej atmosfery w obecnej firmie.

– Współczesny rynek pracy w Polsce przeżywa dynamiczne zmiany, które wyraźnie wpływają na decyzje zawodowe Polek. Obserwujemy trend, w którym kobiety coraz śmielej dążą do realizacji swoich ambicji zawodowych, poszukując miejsc pracy, które oferują nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale również możliwości rozwoju i awansu, a także dadzą im poczucie docenienia. Brak tych elementów w obecnych miejscach pracy staje się poważnym czynnikiem motywującym do zmiany zatrudnienia. Co ciekawe, Polki widzą w tym kontekście coraz mniej przeszkód, są otwarte nawet na zmianę branży lub zawodu. Wskazuje to na elastyczność i otwartość na nowe wyzwania, a także na poszukiwanie ścieżek zawodowych, które są bardziej zgodne z ich pasjami lub lepiej odpowiadają zmieniającym się okolicznościom życiowym. Z perspektywy pracodawców ważniejsze niż kiedykolwiek jest więc budowanie zdrowych środowisk pracy z wspierającą kulturą, kluczową dla zachowania wysokiego poziomu satysfakcji z pracy i ogólnego dobrostanu pracowników – dodaje Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Otwarte i innowacyjne

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy są w stanie szybko się dostosowywać – 53% kobiet pozytywnie ocenia rekomendacje sztucznej inteligencji dotyczące najbardziej dopasowanych do nich ofert pracy. W przypadku badanych mężczyzn odsetek ten wynosi 49%. Kobiety chętniej skorzystałyby także z sugestii AI dotyczących uzupełnień w profilu lub CV zwiększających szansę na bycie dostrzeżonymi przez pracodawców – pozytywnie ocenia je 55% kobiet w porównaniu do 51% mężczyzn.

Niemal 6 na 10 kobiet nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich mała znajomość nowych technologii jest dla nich wyzwaniem podczas poszukiwania pracy. Także w tej kwestii kobiety wierzą w swoje umiejętności w większym stopniu niż mężczyźni (58% vs. 54%).

Zapytane o swoje mocne strony w kontekście zawodowym, kobiety najczęściej wymieniają samodzielność w wykonywaniu zadań (63%), zdolność do nabywania nowej wiedzy (56%), umiejętność adaptacji do nowych warunków (49%) oraz szybkiego uczenia się nowych technologii (47%). Swoją siłę dostrzegają także w pozytywnym nastawieniu do wyzwań i trudności w pracy (46%), empatii wobec współpracowników (45%) oraz budowaniu dobrych relacji z przełożonymi (42%) i klientami (41%).

Siła i znaczenie kobiet na rynku pracy są nie do przecenienia. Jako innowatorki i liderki zmian kobiety wnoszą bezcenne perspektywy i umiejętności, które wzbogacają miejsca pracy i napędzają wzrost gospodarczy. Przełamując bariery i tworząc włączające środowiska, pracodawcy mogą uwolnić pełny potencjał rynku pracy, zapewniając przyszłość, w której wkład kobiet będzie uznawany, doceniany i wykorzystywany dla dobra organizacji i społeczeństwa. Rozwój i sukces firm są bowiem nierozerwalnie powiązane ze wzmocnieniem pozycji kobiet na rynku pracy.

O BADANIU

Badanie „Kobiety na polskim rynku pracy” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 1039 Polek w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: