Świadomość kulturowa to coraz ważniejsza kompetencja na rynku pracy – twierdzą eksperci.

Otwartość na różne sposoby myślenia, pracy i interakcji z innymi to umiejętność, której coraz częściej szukają pracodawcy – zauważyli to eksperci z platformy edukacyjnej Preply. Dotyczy to zwłaszcza środowisk wielokulturowych, w tym międzynarodowych korporacji. Na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy w 2024 roku?

 

Umiejętności miękkie coraz ważniejsze dla pracodawców

Kompetencje twarde już nie wystarczą, aby odnieść sukces zawodowy – przekonują specjaliści z Preply. Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs 2023”, wraz z rozwojem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji), pracodawcy na całym świecie kładą obecnie większy nacisk na umiejętności miękkie niż jeszcze kilka lat temu. Obecność takich kompetencji u pracowników pozwala firmom szybciej reagować na zmiany rynkowe.

– Umiejętności miękkie to cechy, które pozwalają pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole, dopasowując swoje osobowości i style pracy, by osiągać możliwie najlepsze wyniki. W przeciwieństwie do kompetencji twardych, które odnoszą się do wiedzy technicznej, umiejętności miękkich nie da się jednoznacznie zmierzyć. Rekruterzy mają jednak swoje sposoby na sprawdzenie, czy kandydaci nimi dysponują – wyjaśnia Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Specjaliści z Preply przygotowali listę umiejętności miękkich, które aktualnie liczą się najbardziej w procesie rekrutacyjnym w firmach na całym świecie. Okazuje się, że wzrasta znaczenie kompetencji kulturowych, umiejętności komunikacyjnych, zdolności adaptacyjnych oraz otwartości na różne sposoby myślenia. Co więcej, podobny trend można zauważyć w Polsce.

Język obcy powinien iść w parze ze świadomością kulturową

Dzisiaj idealny pracownik nie tylko zna wybrany język obcy, ale jest też wyposażony w cały wachlarz kompetencji kulturowych. Wie, jak się właściwie komunikować w danym środowisku, na co zwrócić uwagę podczas spotkania biznesowego z przedstawicielami innych narodowości, co może zostać odebrane jako faux pas, a także prawidłowo odczytuje komunikaty niewerbalne – podsumowuje Sylvia Johnson z Preply.

Świadomość kulturowa nie dotyczy jednak wyłącznie środowisk międzynarodowych. Jak zauważa Preply, jej głównym elementem jest otwartość na słuchanie innych, chęć zdobywania wiedzy i dyskutowania oraz szacunek do osób pracujących na różnych stanowiskach czy w różnych działach przedsiębiorstwa. To z kolei przydaje się w niemal każdym zawodzie.

Dobre relacje to podstawa budowania zdrowego i zaangażowanego środowiska pracy. Tymczasem, jak wynika z tegorocznego badania pt. „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, niemal co piąty Polak rozglądający się za nową pracą robi to z powodu złej atmosfery panującej w firmie, w której jest obecnie zatrudniony.

Pozytywne nastawienie a sukces zawodowy

Preply zwraca też uwagę na rolę takich kompetencji jak: zdolność adaptacji do zmian (w tym umiejętność łagodzenia stresu w sobie i innych), umiejętność pracy zespołowej, szeroko pojęty profesjonalizm, a także kompetencje przywódcze i odpowiedzialność.

Równie ważne jest pozytywne nastawienie – zarówno do wyzwań w pracy, jak i samego zespołu, klientów czy partnerów biznesowych. Jak wynika z badań opublikowanych w Human Resource Management International Digest w 2011 roku, pozytywne nastawienie obniża stres i może się przyczynić do sukcesu zawodowego.

Na liście Preply nie zabrakło też umiejętności, która – według raportu „Future of Jobs 2023” – w najbliższych latach powinna być drugą co do ważności kompetencją do zdobycia w trakcie podnoszenia kwalifikacji (zaraz po myśleniu analitycznym). Chodzi o krytyczne myślenie, czyli rozpoznawanie, przewidywanie i rozwiązywanie problemów.

– Krytyczne myślenie jest dowodem na to, że pracownicy sami wychodzą z inicjatywą  , zamiast czekać, aż koledzy zrobią to za nich. Skuteczne rozwiązywanie problemów zwiększa efektywność w pracy, dlatego osoby odpowiedzialne za rekrutację często sprawdzają tę zdolność u kandydatów – podkreśla Sylvia Johnson.

Jakich pytań spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej w 2024 roku?

Preply zaprezentowało kilka przykładowych pytań związanych z umiejętnościami miękkimi, które można usłyszeć w trakcie rozmów kwalifikacyjnych w różnych branżach:

  1. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu/Pani rozwiązać nieporozumienie w pracy. / UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI;
  2. Proszę opowiedzieć o zawodowej sytuacji, w której znalazł(a) się Pan/Pani poza swoją strefą komfortu. / ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI;
  3. Jak ustala Pan/Pani priorytety w swojej pracy, kiedy gonią Pana/Panią liczne terminy? / ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ;
  4. Jaka byłaby Pana/Pani reakcja na wiadomość o tym, że kolega z zespołu nie wywiązuje się ze swojej części obowiązków? / PRACA ZESPOŁOWA
  5. Proszę opisać sytuację, w której pomimo trudności zachował(a) Pan/Pani pozytywne / POZYTYWNE NASTAWIENIE DO LUDZI
  6. Proszę opowiedzieć mi o sytuacji, w której musiał(a) Pan/Pani podjąć ważną decyzję, działając pod presją. / KRYTYCZNE MYŚLENIE
  7. Proszę opisać największe wyzwanie podczas współpracy z innymi. W jaki sposób dąży Pan/Pani do osiągnięcia sukcesu podczas takiej współpracy? / PROFESJONALIZM
  8. Jak reaguje Pan/Pani na krytykę? / UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
  9. Czym wyróżnia się Pana/Pani styl pracy? / KREATYWNOŚĆ
  10. Jak reaguje Pan/Pani na różne opinie i punkty widzenia w miejscu pracy? / ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

Źródło: Preply

 

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: