Pokolenie Z wielokrotnie zmieni nie tylko pracę, ale i branżę

W życiu będę kelnerką, specjalistką ds. marketingu i hotelarką… Jak wskazują dane z najnowszego badania Pracuj.pl, 58% przedstawicieli pokolenia Z spodziewa się, że w swojej karierze zmienią oni pracę co najmniej kilka razy. 53% z nich z kolei uważa, że w życiu będą wykonywać kilka zupełnie różnych zawodów. Ponad połowa najmłodszych pracowników (51%) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy. Czy Zetki są bardziej otwarte na zmiany i przebranżowienie niż poprzednie pokolenia na rynku pracy?

 

Najważniejsze informacje:

● 62% młodych wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań.
● 58% Zetek spodziewa się, że w swojej karierze zmienią pracę co najmniej kilka razy.
● 53% wierzy, że w ciągu swojej kariery będą wykonywać kilka różnych zawodów.
● Ponad połowa najmłodszych wskazuje: nie chcę spędzić kariery w jednym miejscu pracy.
● 73% badanych deklaruje, że ich pokolenia zwracają w karierze uwagę na inne kwestie niż pokolenia ich rodziców.
● 66% młodych częściej chce, by praca nie była całym ich życiem i by mieli czas na pasje.
● 48% Zetek uważa, że ich pokolenia są oceniane w miejscu pracy przez pryzmat stereotypów.

Współczesny rynek pracy ewoluuje w szybkim tempie, tworząc nowe wyzwania i możliwości dla wchodzących na niego pokoleń. Pokolenie Z – plastyczne, jak żadne pokolenie na rynku pracy dotychczas – podchodzi do swojej przyszłości zawodowej z gotowością na eksplorowanie różnorodnych możliwości. Młodzi pracownicy nie ograniczają się do jednego zawodu czy branży, lecz traktują swoją karierę jako podróż, która może prowadzić przez różne profesje i sektory. To podejście oraz jego wpływ na oczekiwaniach i aspiracje zawodowe najmłodszych w swoim najnowszym badaniu analizuje serwis Pracuj.pl.

Duży optymizm młodych pracowników

Wśród pracowników, którzy są na początku drogi zawodowej, wyraźnie widoczne jest pozytywne spojrzenie na budowanie kariery. Aż 62% najmłodszych badanych wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań. W grupie badanych w wieku 25-34 lata ten odsetek spada, utrzymując się jednak na wysokim poziomie 56%. Duży optymizm wśród najmłodszych pokoleń dotyczący ich przyszłości zawodowej, może być dyktowany przez dynamiczny rozwój rynku pracy oraz dostępność wielu możliwych ścieżek kariery. Choć odsetek osób pozytywnie nastawionych w tym zakresie w starszej analizowanej grupie wiekowej utrzymuje się na wysokim poziomie, to nieznaczny spadek może odzwierciedlać rosnące wymagania i wyzwania związane z dalszym rozwojem kariery oraz większą świadomość barier rynkowych.

Jednocześnie 58% przedstawicieli najmłodszej badanej grupy osób aktywnych zawodowo spodziewa się, że w swojej karierze zmienią pracę co najmniej kilka razy. 53% z nich z kolei wierzy, że w ciągu swojej kariery zawodowej będą wykonywać kilka różnych zawodów. Co ciekawe, w starszej badanej grupie (25-34 lata) takie samo zdanie ma istotnie mniej, bo 44% badanych.

Ponad połowa najmłodszych pracowników (51%) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy.

– W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy, młode pokolenia staną przed wyzwaniami, które znacząco różnią się od tych, z którymi mierzyły się poprzednie generacje. Nie będziemy już obserwować tendencji do spędzania całej kariery zawodowej w jednej firmie czy nawet branży. Współcześni pracownicy, szczególnie młodzi ludzie, będą częściej zmieniać nie tylko miejsca pracy, ale i sektory działalności, co jest odpowiedzią na szybko ewoluujące technologie i potrzeby rynku. W odpowiedzi na te zmiany, kluczowe stanie się ciągłe kształcenie, reskilling i upskilling. Firmy, które zainwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, zyskają przewagę, tworząc zmotywowane i elastyczne zespoły. Dla pracowników elastyczność i gotowość do nauki stają się kluczowe dla rozwoju i zabezpieczenia swojej przyszłości zawodowej – mówi Kalina Walento-Furmańska, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Wspierająca rekrutacja

Jak wskazują młodzi badani, szukając pracy potrzebują wsparcia, bo wiele zasad i reguł rekrutacji pozostaje dla nich niejasne. Znacznie częściej takiego wsparcia potrzebują osoby dopiero wchodzące na rynek (48%). Ich nieco starsi koledzy rzadziej deklarują takie potrzeby (33%), co w oczywisty sposób wskazuje, że wiedza przychodzi z doświadczeniem. Niemniej jednak, aż 55% ogółu młodych badanych (grupa osób 18-34 lata) deklaruje, że szukając pracy chcieliby korzystać z usługi, która w jednym miejscu zapewnia zarówno dostęp do ofert pracy, jak i porady dotyczące przygotowania do rekrutacji.

Odnalezienie się na coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym rynku pracy może być trudne, i to nie tylko dla tych najmłodszych kandydatów. Dlatego jako Pracuj.pl poza samymi ogłoszeniami o pracę, oferujemy kandydatom szereg porad dotyczących rekrutacji oraz narzędzia wspierające rozwój zawodowy. W tym celu powstała nawet specjalna przestrzeń pod nazwą Pierwsza Praca, gdzie przedstawiciele pokolenia Z znajdą narzędzia i porady dotyczące tego, jak tę pierwszą pracę znaleźć i jak zabrać się za budowanie kariery zawodowej. Co więcej, mogą oni także skorzystać z darmowego kreatora CV, czy znaleźć wyselekcjonowane specjalnie dla nich oferty pracy. Niemniej jednak, równie ważna jest rola pracodawców i rekruterów w projektowaniu procesów rekrutacyjnych, które są nie tylko efektywne, ale także przejrzyste i wspierające. Opracowanie strategii mającej na celu stworzenie przyjaznych, zrozumiałych i dostosowanych do potrzeb młodych ludzi procedur aplikacyjnych i selekcyjnych może znacząco przyczynić się do lepszego dostosowania talentów do odpowiednich miejsc pracy – mówi Alina Michałek, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

47% spośród wszystkich młodych badanych (18-34 lata) wskazuje, że nie szukają oni pracy marzeń i są gotowi na kompromisy podczas rozwoju kariery zawodowej. Ten odsetek bardzo podobnie kształtuje się w każdej z badanych grup (18-24 lata i 25-34 lata). To podejście świadczy o rozsądnym nastawieniu młodych ludzi do rynku pracy, którzy zdają sobie sprawę z konieczności dostosowania oczekiwań do zmieniających się warunków i możliwości.

Inni niż ich rodzice

73% wszystkich młodych badanych deklaruje, że ich pokolenia zwracają w karierze uwagę na inne kwestie niż pokolenia ich rodziców. Ten wynik podkreśla istotną zmianę w wartościach zawodowych między generacjami, co może obejmować większy nacisk na elastyczność, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, a także możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Dziś aż 66% młodych respondentów wskazuje, że osoby z ich pokolenia częściej chcą, by praca nie była całym ich życiem i by mieli czas na swoje pasje.

Jednocześnie, badania wskazują na alarmującą tendencję. Niemal połowa (48%) badanych wskazuje, że osoby z ich pokolenia są niesprawiedliwie oceniane w miejscu pracy, często przez pryzmat stereotypów. Ten odsetek wynosi nieco więcej (53%) w grupie wiekowej 18-24 lata, niż wśród badanych w wieku 25-23 lata (46%), choć pozostaje wysoki dla wszystkich badanych.

– Młodzi pracownicy na rynku pracy często napotykają na stereotypy dotyczące ich pokolenia, co może prowadzić do niesprawiedliwości i niedoceniania ich potencjału. Stereotypy o ich zmienności czy niedojrzałości zawodowej mogą ograniczać ich możliwości rozwoju i awansu. Tymczasem, młodzi ludzie wnoszą do środowisk pracy świeże perspektywy, nowoczesne umiejętności technologiczne i zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków. Pracodawcy powinni to dostrzegać i dążyć do stworzenia środowiska, które jest wolne od uprzedzeń i promuje równość szans, doceniając unikalny wkład, jaki młodzi pracownicy mogą wnieść do ich organizacji oraz tworząc przestrzeń na międzypokoleniowy dialog, wymianę doświadczeń i współpracę-  dodaje Alina Michałek.

Niemal 7 na 10 młodych pracowników uważa, że na rozwój kariery w przyszłości będzie coraz bardziej wpływać zdolność uczenia się nowych rzeczy. Tej pokoleniu Z na szczęście nie brakuje. Już z poprzednich badań Pracuj.pl wynikało, że młodzi mają tę zdolność opanowaną, jak żadna inna grupa wiekowa. Badani przedstawiciele silver generation, przypisując cechy pokoleniu Z najczęściej wskazywali właśnie, że jest to pokolenie ludzi, którzy szybko się uczą – uważa tak 61% starszych badanych. W związku z tym osoby wchodzące dziś na rynek pracy są nie tylko na wygranej pozycji, ale także mogą być w tym zakresie mentorami dla starszych pokoleń.

Trajektorie kariery młodego pokolenia znacząco różnią się od tych, które kształtowały rynki pracy w przeszłości. Dzisiejsi młodzi pracownicy charakteryzują się większą mobilnością zawodową i częściej będą zmieniać nie tylko miejsca pracy, ale również branże. Ta elastyczność może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla rynku pracy, wzbogacając go o różnorodne umiejętności i świeże perspektywy. Jednocześnie młode pokolenie stoi także przed szeregiem wyzwań, w tym koniecznością ciągłego dokształcania się oraz adaptacji do szybko zmieniających się wymagań zawodowych. Aby w pełni wykorzystać potencjał młodych pracowników, kluczowe będzie przełamanie panujących stereotypów i budowanie silnego dialogu międzypokoleniowego. Współpraca i zrozumienie między różnymi pokoleniami pracowników mogą znacząco przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnej i dynamicznej przestrzeni zawodowej.

 

O BADANIU

Badanie „Pokolenie Z w pracy” zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 721 Polaków w wieku 18–34 lata. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: