Najwięcej kobiet kieruje firmami założonymi ponad 50 lat temu

Pierwsza analiza pod względem wieku i płci 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk wskazuje, że blisko co trzecie kluczowe stanowisko w firmach zarejestrowanych w Polsce zajmuje kobieta. Największy udział kobiet zanotowano w grupach skrajnych: najmłodszej – w wieku do 23 lat oraz najstarszej – powyżej 70 lat. Po raz kolejny okazuje się, że kobiety dominują w usługach. Jednymi z najczęściej różnicujących w biznesie kontekstów są płeć oraz wiek. Premiera narzędzia Living Library Klubu Champions of Change tworzącego przestrzeń do dialogu z grupami wykluczanymi i stereotypowo postrzeganymi.

 

 

 

 

 

Pierwsza analiza KRS płci i wieku prezesów/-ek obejmująca ponad milion stanowisk

Misją Klubu Champions of Change Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, który zrzesza liderki i liderów dużych firm działających w Polsce, jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami w biznesie na rzecz wspierania różnorodności w biznesie. Klub tworzy praktyczne narzędzia, przynoszące konkretne rezultaty oraz mające praktyczne zastosowanie dla wielu organizacji, środowisk i grup społecznych. Przykładem może być Living Library, narzędzie polega na spotkaniu z człowiekiem, pełniącym rolę Żywej Książki, co ma na celu zmierzenie się z własnymi uprzedzeniami i towarzyszącymi nam na co dzień stereotypami. Premiera narzędzia odbyła się w maju podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji 5-lecia istnienia Klubu.

Jednymi z najczęściej różnicujących w biznesie kontekstów są płeć oraz wiek. Na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, inicjatora Klubu Champions of Change, wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland zbadała pierwszy raz wiek oraz płeć składu osobowego firm zarejestrowanych w Polsce. Analizie poddano ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych, od 14 do 23 lat i kolejno: 24-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

Blisko co trzecie kluczowe stanowisko w firmach zajmuje kobieta

Z najnowszej analizy KRS wynika, że w firmach zarejestrowanych w Polsce 30,3 proc. kluczowych stanowisk zajmują kobiety. Co ciekawe, największy ich udział zaobserwowano w dwóch skrajnych grupach wiekowych. W grupie do 23 lat kobiety obejmują 32,8 proc. kluczowych stanowisk, a w grupie powyżej 70 lat – 31 proc. Najniższy odsetek odnotowano w grupie 50-60 lat – 29 proc.

Co piąta osoba obejmująca stanowisko prezesa to kobieta, członkinie zarządu stanowią 25,9 proc. tej grupy, a dyrektorki – aż 36,3 proc. Najwyższy odsetek kobiet na stanowisku prezesa odnotowano w firmach założonych w latach 1951-1975 – wynosi on 21,4 proc. W przypadku przedsiębiorstw powstałych w latach 1976-2000 odsetek ten wynosi 20,5 proc., z kolei jeśli chodzi o firmy założone po 2001 roku jest to 20,1 proc. Dane te wskazują, że mimo upływu lat, zmian ekonomicznych i dynamicznie rozwijającej się gospodarki udział kobiety w biznesie pozostaje na stałym poziomie.

– Z danych CBOS wynika, że nadal całość obowiązków domowych wykonują w ogromnej większości wyłącznie kobiety. Oznacza to, że po pracy idą do kolejnej pracy, która nierzadko kończy się nocą. Nie odpoczywają, zmęczone nie są odporne na stres, w konsekwencji zaczynają chorować. Nie będzie równości w biznesie bez równości w domu – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni Klubu Champions of Change.

Kobiety dominują w usługach

Po raz kolejny z analizy KRS wynika, że kobiety dominują w sektorze usług. Prowadzone przez nie biznesy to firmy związane z tekstyliami i modą, salony urody oraz terapii, a także kluby i obiekty sportowe oraz lecznice weterynaryjne. Polki często prowadzą przedsiębiorstwa również w segmentach związanych z doradztwem finansowym, podatkowym i ubezpieczeniem, sektorze opieki zdrowotnej, obsługi biur, a także usługami prawniczymi i rachunkowo-księgowymi. Udział własności kobiet w powyższych firmach oscyluje w granicach od 50 do nawet 70 proc.

Analiza wykonana przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland obejmowała ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych, od 14 do 23 lat i kolejno: 24-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

 

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: