Jak praca zdalna wpłynęła na samopoczucie Polaków?

Praca na home office może doprowadzić do zatracenia granic pomiędzy odpoczynkiem a  obowiązkami zawodowymi. Pracując w ten sposób powinniśmy przede wszystkim zadbać o swoje samopoczucie. Ciągłe siedzenie z telefonem w ręku lub przed komputerem, okazuje się nie być dobre dla naszego zdrowia.

 

 

Jak wynika z badania Dailyfruits ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że odkąd pracuje zdalnie ma więcej czasu dla siebie. Część osób jednak odczuła negatywne konsekwencje pracy zdalnej. 32% pracowników zauważyło, że zmniejszyła się ich efektywność, 31% przyznało, że częściej niż wcześniej zajada stres. 21% ankietowanych skarżyło się, że z powodu pracy zdalnej czuje przygnębienie i frustrację. 19% jako dominującą emocję wymieniało samotność. 11% zadeklarowało, że praca zdalna jest przyczyną stresu. Na drugim biegunie jest natomiast całkiem liczna grupa pracowników, u których home office budzi zdecydowanie pozytywne emocje. 21% ankietowanych odczuwało przede wszystkim zadowolenie, aż 28% spokój i relaks.

Można zatem powiedzieć, że pozytywne i negatywne emocje rozkładały się pół na pół. Nie ma zatem jasnej odpowiedzi na pytanie, czy praca zdalna jest odbierana przez większość Polaków jednoznacznie dobrze albo źle. Wszystko zależy od subiektywnej oceny konkretnej osoby, firmy w której pracuje, branży, stanowiska oraz płci. U mężczyzn dominują pozytywne emocje – 58%. Inaczej jest u kobiet, gdzie pozytywne emocje stanowią jedynie 43%[*].

Główne powody dla których nie lubimy pracować w biurze to uciążliwy dojazd, brak parkingu czy korki – łącznie 54% odpowiedzi. Na pewno większe zadowolenie oraz spokój i relaks deklarowały te osoby, które dzięki pracy zdalnej zyskały więcej czasu dla siebie. Niechęć wzbudza również poczucie bycia kontrolowanym lub nielubianym, a także dodatkowe obowiązki. Jednak 85% Polaków pracujących zdalnie mówi, że brakuje im bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, a 68% pracowników tęskni za atmosferą biura.

Praca z domu może zagwarantować oszczędność czasu. Jednak pracownik, który często pracuje zdalnie, ryzykuje poczuciem osamotnienia lub wykluczenia. Co drugi pracownik biorący udział w badaniu Dailyfruits, zapytany dlaczego lubi pracować w biurze, wskazał na pierwszym miejscu aspekt społeczny tego modelu pracy. Aż 85% ankietowanych uważa, że brakuje im bezpośrednich spotkań ze swoimi współpracownikami. 78% wskazało spotkania przy kawie, co jest jak wiadomo popularnym elementem związanym z kulturą biurową. 68% pracowników tęskni za atmosferą biura. To pokazuje, jak ważne dla pracowników są kontakty międzyludzkie. Wśród najważniejszych zalet wymienianych przez respondentów znalazła się: atmosfera, którą tworzą ludzie w biurze, spotkania integracyjne, spotkania przy kawie i wspólne posiłki, czyli elementy, których wciąż brakuje im na home office.[**]

– Dla co drugiego zapytanego Polaka najważniejszym czynnikiem, który skłania do przebywania w biurze są ludzie. Przyjazna atmosfera, możliwość spotkań czy wspólne posiłki to jest to czego brakuje nam najbardziej na home office. Coraz więcej pracodawców dostrzega jak ważny jest aspekt społeczny pracy, bez którego niemożliwa jest efektywna współpraca i realizacja celów biznesowych organizacji, dlatego przybywa pomysłów na wsparcie dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników. Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość. Próbuje zaskoczyć ich pozytywnie, decydując się na różne akcje, np. wysłanie pracownikom na home office paczek z owocami, warzywami i innymi zdrowymi produktami czy udział w nietypowych wydarzeniach firmowych jak np. live cooking online. Bazując na zdrowej żywności i rozwiązaniach umożliwiających realizację zdalnych działań team building, związanych z gotowaniem online czy realizacją firmowych śniadań po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie, można reagować na bieżące potrzeby pracowników w obszarze integracji i emocjonalnego wsparcia. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Dailyfruits, co trzeci pracownik chciałby szerzej skorzystać z benefitów, oferowanych przez pracodawcę i wspierających jego zdrowie. Na drugim miejscu pracujący Polacy wskazują benefity związane z czasem pracy, np. skrócenie dnia pracy lub dodatkowy urlop. Funkcjonowanie w pandemicznej rzeczywistości, związane z świadczeniem pracy zdalnie, zatarło w wielu organizacjach granice między sferą i przestrzenią życia zawodowego i prywatnego. To spowodowało, że pracujący ponownie chcą odzyskać balans pomiędzy funkcjonowaniem w firmie, a prowadzeniem życia prywatnego.[***]

 

* Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków

** Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy

*** Firma w trendzie zdrowia i zero waste

Nikt jeszcze nie skomentował

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

I.D. MEDIA AGENCJA WYDAWNICZO-PROMOCYJNA

info@idmedia.pl
tel. +48 609 225 829


redakcja@ikmag.pl

 

Magazyn kobiet spełnionych,

Śledź na: